تشخیص سریع پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y؛ به روش QF-PCR
تشخیص سریع پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y؛ به روش QF-PCR
تشخیص پیش از تولد برای جهش از قبل تعیین شده
تشخیص پیش از تولد برای جهش از قبل تعیین شده
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (19;1)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR
بررسی محصول‌های ژنی جابجايی (19;1)t منجر به لوسمی به روش RT-PCR

تشخیص سریع پیش از تولد آنیوپلوئیدی های کروموزوم‌های X, ۲۱, ۱۸,۱۳ و Y؛ به روش QF-PCR

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/394/image_1920?unique=95ecdb9

Quantitative Fluorescent PCR (QF-PCR) for Aneuploidies in Chromosomes 13, 18, 21, X & Y


نمونه مورد نیاز آزمایش: پرزهای جفتی یا مایع آمنیوتیک با برچسب نام و مشخصات نمونه به همراه نمونه خون وریدی مادر (۵ تا ۱۰ میلی لیتر خون وریدی آغشته به EDTA)


    این ترکیب وجود ندارد.

    ژن‌ها: