بررسی جهش‌های شایع ژن MPL؛ بيماری ميلوپروليفراتيو
بررسی جهش‌های شایع ژن MPL؛ بيماری ميلوپروليفراتيو
بررسی ناپایداری میکروساتلایت ها؛ سندرم لینچ
بررسی ناپایداری میکروساتلایت ها؛ سندرم لینچ
تایید جهش
تایید جهش

بررسی جهش‌های شایع ژن MPL؛ بيماری ميلوپروليفراتيو

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/387/image_1920?unique=7aee3cb

MPL Mutations; Myeloproliferative Disease


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA برای تشخيص فرد مبتلا


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: بیماری میلوپلولیفراتیو
ژن‌ها: