تالاسمی آلفا به روش MLPA؛ بررسی حذف‌های شناخته شده خوشه ژنی آلفا-گلوبین
تالاسمی آلفا به روش MLPA؛ بررسی حذف‌های شناخته شده خوشه ژنی آلفا-گلوبین
آتروفی عضلانی-نخاعی، انواع ۱، ۲، ۳ و ۴، بررسی حذف های ژنی اگزون های ۷ و ۸
آتروفی عضلانی-نخاعی، انواع ۱، ۲، ۳ و ۴، بررسی حذف های ژنی اگزون های ۷ و ۸
تالاسمی آلفا (مرحله اول)؛ بررسی جهش‌های ژن‌های HBA1 و HBA2
تالاسمی آلفا (مرحله اول)؛ بررسی جهش‌های ژن‌های HBA1 و HBA2

تالاسمی آلفا به روش MLPA؛ بررسی حذف‌های شناخته شده خوشه ژنی آلفا-گلوبین

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/405/image_1920?unique=687f787

Thalassemia (Alpha), MLPA; α-globin Gene Cluster


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وریدی آغشته به EDTA برای تشخیص فرد مبتلا یا ناقل، نمونه جفت يا آمنيون برای تشخيص قبل از تولد


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: تالاسمی آلفا