سندرم‌های ریزحذف؛ بررسی ریزحذف ها و مضاعف‌شدگی‌ها در بیماران با عقب‌ماندگی ذهنی سندرمی و اختلالات رشد و نموی به روش MLPA
سندرم‌های ریزحذف؛ بررسی ریزحذف ها و مضاعف‌شدگی‌ها در بیماران با عقب‌ماندگی ذهنی سندرمی و اختلالات رشد و نموی به روش MLPA
بررسی جهش‌های شایع ژن‌هایNRAS و KRAS؛ سرطان‌های گوارشی
بررسی جهش‌های شایع ژن‌هایNRAS و KRAS؛ سرطان‌های گوارشی
بررسی ناپایداری میکروساتلایت ها؛ سندرم لینچ
بررسی ناپایداری میکروساتلایت ها؛ سندرم لینچ

سندرم‌های ریزحذف؛ بررسی ریزحذف ها و مضاعف‌شدگی‌ها در بیماران با عقب‌ماندگی ذهنی سندرمی و اختلالات رشد و نموی به روش MLPA

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/385/image_1920?unique=b8882b4

Microdeletion Syndromes; Microdeletions & Duplications in Intellectual Disability & Growth Retardation using MLPA


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA برای تشخيص فرد مبتلا


    این ترکیب وجود ندارد.