ایمونوهسیتوشیمی (IHC)، عمومی
ایمونوهسیتوشیمی (IHC)، عمومی
آلفافیتوپروتئین،آمنیون
آلفافیتوپروتئین،آمنیون
ایمونوهسیتوشیمی (MMPp (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2، درمانی/پیش آگهی
ایمونوهسیتوشیمی (MMPp (MLH1/MSH2/MSH6/PMS2، درمانی/پیش آگهی

ایمونوهسیتوشیمی (IHC)، عمومی

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/417/image_1920?unique=3da868e

Immunohistochemistry (IHC), General


نمونه مورد نیاز آزمایش: برش بافتی از بلوک پارافینی حاوی بافت تومورال تایید شده توسط پاتولوژیست


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.