بيماری گوشه؛ بررسی جهش‌های شايع ژن GBA
بيماری گوشه؛ بررسی جهش‌های شايع ژن GBA
سندرم ايكس شکننده؛ بررسی گسترش تکرارهای سه تايی در ژن FMR1
سندرم ايكس شکننده؛ بررسی گسترش تکرارهای سه تايی در ژن FMR1
توالی‌یابی ژن
توالی‌یابی ژن

بيماری گوشه؛ بررسی جهش‌های شايع ژن GBA

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/375/image_1920?unique=5b6c219

Gaucher Disease; GBA Mutations


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA برای تشخيص فرد مبتلا و تعيين ناقل بودن فرد، نمونه جفت يا آمنيون برای تشخيص قبل از تولد


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: بیماری گوشه
ژن‌ها: