تست FISH برای بررسی ریزحذف در بیماری لیسنسفالی وابسته به X
تست FISH برای بررسی ریزحذف در بیماری لیسنسفالی وابسته به X
تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم میلر-دیکر
تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم میلر-دیکر
تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم اسمیت مگنیس
تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم اسمیت مگنیس

تست FISH برای بررسی ریزحذف در بیماری لیسنسفالی وابسته به X

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/279/image_1920?unique=8262946

FISH for Detection of Microdeletions in X-Linked Lissencephaly Syndrome


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۳ تا ۵ سي سي خون هپارينه،۵ سي سي مايع آمنيون در سرنگ استريل و يا ۱۵ ميلي گرم از پرز جفتي (CV) در محيط مخصوص نمونه گيري (قابل دريافت از آزمايشگاه)


    این ترکیب وجود ندارد.