تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۲ و ۲۱ و بازارایی ژن‌های (TEL ،ETV6 و AML ،RUNX1)
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۲ و ۲۱ و بازارایی ژن‌های (TEL ،ETV6 و AML ،RUNX1)
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن PDGFRB ناحیه 5q32
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن PDGFRB ناحیه 5q32
تست FISH برای بررسی حذف ژن (CDKN2A(P16 ناحیه 9p21
تست FISH برای بررسی حذف ژن (CDKN2A(P16 ناحیه 9p21

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۲ و ۲۱ و بازارایی ژن‌های (TEL ،ETV6 و AML ،RUNX1)

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/295/image_1920?unique=499f854

FISH for t(12;21), ETV6-TEL & AML-RUNX1 Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: مغز استخوان و خون هپارينه و بافت FFPE


    این ترکیب وجود ندارد.