تست FISH برای بررسی بازارایی ژن SS18 ناحیه 18q11
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن SS18 ناحیه 18q11
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۱ و ۲۲ و بازارایی ژن EWSR1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۱ و ۲۲ و بازارایی ژن EWSR1
تست FISH برای بررسی تعداد ژن MDM2 ناحیه 12q15
تست FISH برای بررسی تعداد ژن MDM2 ناحیه 12q15

تست FISH برای بررسی بازارایی ژن SS18 ناحیه 18q11

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/342/image_1920?unique=1168aed

FISH for SS18 Rearrangement (18q11)


نمونه مورد نیاز آزمایش: FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سارکوما
ژن‌ها: