تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۱۵ و ۱۷ بازآرایی های ژن های RARa و PML
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۱۵ و ۱۷ بازآرایی های ژن های RARa و PML
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۸ و ۲۱، جابجایی ژن های ETO-AML1 و ژن ترکیبی
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۸ و ۲۱، جابجایی ژن های ETO-AML1 و ژن ترکیبی
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن FUS1 ناحیه 16p11
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن FUS1 ناحیه 16p11

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۱۵ و ۱۷ بازآرایی های ژن های RARa و PML

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/287/image_1920?unique=caf6692

FISH for t(15;17) (q22;q21) PML-RARα


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۳ تا ۵ سي سي خون هپارينه


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لوسمی میلوئیدی حاد (M3)