تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن PDGFRB ناحیه 5q32
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن PDGFRB ناحیه 5q32
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن‌های FIP1L1- CHIC2-PDGFRA ناحیه 4q12
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن‌های FIP1L1- CHIC2-PDGFRA ناحیه 4q12
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۲ و ۲۱ و بازارایی ژن‌های (TEL ،ETV6 و AML ،RUNX1)
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۲ و ۲۱ و بازارایی ژن‌های (TEL ،ETV6 و AML ،RUNX1)

تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن PDGFRB ناحیه 5q32

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/294/image_1920?unique=d59b43e

FISH for PDGFRB Deletion & Rearrangement (5q32)


نمونه مورد نیاز آزمایش: مغز استخوان، خون هپارینه و بافت FFPE


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: بیماری میلوپرولیفراتیو
ژن‌ها: