تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۷ و ۲۲ و بازآرایی ژن های PDGFB و Col1A1 Col1A1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۷ و ۲۲ و بازآرایی ژن های PDGFB و Col1A1 Col1A1
تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و بازارایی ژن ALK
تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و بازارایی ژن ALK
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن DDIT3 یا CHOP ناحیه 12q13
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن DDIT3 یا CHOP ناحیه 12q13

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۷ و ۲۲ و بازآرایی ژن های PDGFB و Col1A1 Col1A1

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/339/image_1920?unique=b14ccc5

FISH for t(17;22), PDGFB-Col1A1 Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سارکوما