تست FISH برای بررسی حذف ژن p53
تست FISH برای بررسی حذف ژن p53
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازارایی ژن‌های CCND1و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازارایی ژن‌های CCND1و IGH
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 19q13
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 19q13

تست FISH برای بررسی حذف ژن p53

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/328/image_1920?unique=0b7f7fb

P53 loss LOH of P53


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

ژن‌ها: