تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های MYC و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های MYC و IGH
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن IGH
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن IGH
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن (CCND1(BCL1
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن (CCND1(BCL1

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های MYC و IGH

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/312/image_1920?unique=74e969b

FISH for t(8;14), MYC-IGH Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لنفوم بورکیت