تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۲۰، بازآرایی ژن های MAFB و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۲۰، بازآرایی ژن های MAFB و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۶، بازآرایی ژن های MAF و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۶، بازآرایی ژن های MAF و IGH
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 11q23
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 11q23

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۲۰، بازآرایی ژن های MAFB و IGH

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/319/image_1920?unique=4a9cb61

FISH for t(14;20), MAFB-IGH Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: میلومای چندگانه