تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۶، بازآرایی ژن های MAF و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۶، بازآرایی ژن های MAF و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۴، بازآرایی ژن های FGFR3 و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۴، بازآرایی ژن های FGFR3 و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۲۰، بازآرایی ژن های MAFB و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۲۰، بازآرایی ژن های MAFB و IGH

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۶، بازآرایی ژن های MAF و IGH

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/318/image_1920?unique=c921d09

FISH for t(14;16), MAF-IGH Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: میلومای چندگانه