تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۸، بازارایی ژن‌های IGH و MALT1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۸، بازارایی ژن‌های IGH و MALT1
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن MALT1 ناحیه 18q21
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن MALT1 ناحیه 18q21
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های C-MYC و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های C-MYC و IGH

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۸، بازارایی ژن‌های IGH و MALT1

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/305/image_1920?unique=a2dadf8

FISH for t(14;18), IGH-MALT1 Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: مغز استخوان، خون هپارینه و بافت FFPE


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لنفوم