تست FISH برای بررسی بازارایی ژن FUS1 ناحیه 16p11
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن FUS1 ناحیه 16p11
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۱۵ و ۱۷ بازآرایی های ژن های RARa و PML
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۱۵ و ۱۷ بازآرایی های ژن های RARa و PML
تست FISH برای بررسی بازارایی یا حذف ژن KMT2A ناحیه 11q23
تست FISH برای بررسی بازارایی یا حذف ژن KMT2A ناحیه 11q23

تست FISH برای بررسی بازارایی ژن FUS1 ناحیه 16p11

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/288/image_1920?unique=8d8e8ca

FISH for FUS1 Rearrangement (16p11)


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سارکوما
ژن‌ها: