تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن‌های FIP1L1- CHIC2-PDGFRA ناحیه 4q12
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن‌های FIP1L1- CHIC2-PDGFRA ناحیه 4q12
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۲۰
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۲۰
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن PDGFRB ناحیه 5q32
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن PDGFRB ناحیه 5q32

تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن‌های FIP1L1- CHIC2-PDGFRA ناحیه 4q12

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/293/image_1920?unique=a3a62f2

FISH for FIP1L1-CHIC2-PDGFRA Deletion & Rearrangement (4q12)


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: بیماری میلوپرولیفراتیو