تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۱ و ۲۲ و بازارایی ژن EWSR1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۱ و ۲۲ و بازارایی ژن EWSR1
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن DDIT3 یا CHOP ناحیه 12q13
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن DDIT3 یا CHOP ناحیه 12q13
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن SS18 ناحیه 18q11
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن SS18 ناحیه 18q11

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۱ و ۲۲ و بازارایی ژن EWSR1

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/341/image_1920?unique=81c6ed0

FISH for t(11;22), EWSR1 Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سارکوما