تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۸ و ۲۱، جابجایی ژن های ETO-AML1 و ژن ترکیبی
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۸ و ۲۱، جابجایی ژن های ETO-AML1 و ژن ترکیبی
تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۱۶
تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۱۶
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۱۵ و ۱۷ بازآرایی های ژن های RARa و PML
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۱۵ و ۱۷ بازآرایی های ژن های RARa و PML

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۸ و ۲۱، جابجایی ژن های ETO-AML1 و ژن ترکیبی

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/286/image_1920?unique=aab54b3

FISH for t(8;21), ETO-AML1 Translocation and Fusion Gene


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۳ تا ۵ سي سي خون هپارينه


    این ترکیب وجود ندارد.