تست FISH برای بررسی بازارایی ژن DDIT3 یا CHOP ناحیه 12q13
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن DDIT3 یا CHOP ناحیه 12q13
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۷ و ۲۲ و بازآرایی ژن های PDGFB و Col1A1 Col1A1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۷ و ۲۲ و بازآرایی ژن های PDGFB و Col1A1 Col1A1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۱ و ۲۲ و بازارایی ژن EWSR1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۱ و ۲۲ و بازارایی ژن EWSR1

تست FISH برای بررسی بازارایی ژن DDIT3 یا CHOP ناحیه 12q13

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/340/image_1920?unique=49336d5

FISH for DDIT3-CHOP Rearrangement (12q13)


نمونه مورد نیاز آزمایش: FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سارکوما
ژن‌ها: