تست FISH برای بررسی حذف ژن (CDKN2A(P16 ناحیه 9p21
تست FISH برای بررسی حذف ژن (CDKN2A(P16 ناحیه 9p21
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۲ و ۲۱ و بازارایی ژن‌های (TEL ،ETV6 و AML ،RUNX1)
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۲ و ۲۱ و بازارایی ژن‌های (TEL ،ETV6 و AML ،RUNX1)
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۹ و ۲۲ ژن‌های BCR و ABL
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۹ و ۲۲ ژن‌های BCR و ABL

تست FISH برای بررسی حذف ژن (CDKN2A(P16 ناحیه 9p21

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/296/image_1920?unique=94221c0

FISH for CDKN2A(P16) Deletion (9p21)


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

ژن‌ها: