تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازارایی ژن‌های CCND1و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازارایی ژن‌های CCND1و IGH
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن CCND1 در ناحیه 11q13
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن CCND1 در ناحیه 11q13
تست FISH برای بررسی حذف ژن p53
تست FISH برای بررسی حذف ژن p53

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازارایی ژن‌های CCND1و IGH

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/327/image_1920?unique=c013ef7

FISH for t(14;11), CCND1-IGH Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: خون یا مغز استخوان هپارینه و بافت FFPE


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.