تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازآرایی ژن های CCND1 و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازآرایی ژن های CCND1 و IGH
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن (CCND1(BCL1
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن (CCND1(BCL1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازآرایی ژن های MYEOV و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازآرایی ژن های MYEOV و IGH

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازآرایی ژن های CCND1 و IGH

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/314/image_1920?unique=e171777

FISH for t(14;11), CCND1-IGH Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.