تست FISH برای بررسی بازارایی ژن CCND1 در ناحیه 11q13
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن CCND1 در ناحیه 11q13
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 6q21
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 6q21
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازارایی ژن‌های CCND1و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۱، بازارایی ژن‌های CCND1و IGH

تست FISH برای بررسی بازارایی ژن CCND1 در ناحیه 11q13

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/326/image_1920?unique=7d6d8f8

FISH for CCND1 Rearrangement (11q13)


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

ژن‌ها: