تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های C-MYC و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های C-MYC و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۸، بازارایی ژن‌های IGH و MALT1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۱۸، بازارایی ژن‌های IGH و MALT1
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن C- MYC
تست FISH برای بررسی بازارایی ژن C- MYC

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۸، بازآرایی ژن های C-MYC و IGH

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/306/image_1920?unique=a0bc832

FISH for t(8;14), C-MYC/IGH Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لنفوم بورکیت