تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۹ و ۲۲ ژن‌های BCR و ABL
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۹ و ۲۲ ژن‌های BCR و ABL
تست FISH برای بررسی حذف ژن (CDKN2A(P16 ناحیه 9p21
تست FISH برای بررسی حذف ژن (CDKN2A(P16 ناحیه 9p21
تست FISH برای بررسی تریزومی ژن GLI ناحیه 12q13
تست FISH برای بررسی تریزومی ژن GLI ناحیه 12q13

تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۹ و ۲۲ ژن‌های BCR و ABL

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/297/image_1920?unique=502bb7f

FISH for t(9;22), BCR-ABL Genes


نمونه مورد نیاز آزمایش: مغز استخوان، خون هپارینه و بافت FFPE


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لوسمی میلوئیدی مزمن