تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و ژن های ALK و EML
تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و ژن های ALK و EML
تست FISH برای بررسی تعداد ژن TERC ناحیه 3q26
تست FISH برای بررسی تعداد ژن TERC ناحیه 3q26
تست FISH برای بررسی تعداد ژن HER2-neu
تست FISH برای بررسی تعداد ژن HER2-neu

تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و ژن های ALK و EML

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/331/image_1920?unique=2ca6256

FISH for inv(2) & ALK-EML


نمونه مورد نیاز آزمایش: FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: Carcinoma