تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و بازارایی ژن ALK
تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و بازارایی ژن ALK
تست FISH برای بررسی تعداد ژن MDM2 ناحیه 12q15
تست FISH برای بررسی تعداد ژن MDM2 ناحیه 12q15
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۷ و ۲۲ و بازآرایی ژن های PDGFB و Col1A1 Col1A1
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم‌های ۱۷ و ۲۲ و بازآرایی ژن های PDGFB و Col1A1 Col1A1

تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۲ و بازارایی ژن ALK

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/338/image_1920?unique=b1ff54d

FISH for inv(2) & ALK Rearrangement


نمونه مورد نیاز آزمایش: FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

ژن‌ها: