تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۲۰
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۲۰
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۵
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۵
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن‌های FIP1L1- CHIC2-PDGFRA ناحیه 4q12
تست FISH برای بررسی حذف و بازارایی ژن‌های FIP1L1- CHIC2-PDGFRA ناحیه 4q12

تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۲۰

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/292/image_1920?unique=670501f

FISH for Monosomy & Deletion of Chromosome 20


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سندرم میلودیسپلاستیک
ژن‌ها: