تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۵
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۵
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۷
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۷
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۲۰
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۲۰

تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۵

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/291/image_1920?unique=59b3f93

FISH for Monosomy & Deletion of Chromosome 5


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سندرم میلودیسپلاستیک
ژن‌ها: