تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۷
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۷
تست FISH برای بررسی بازارایی یا حذف ژن KMT2A ناحیه 11q23
تست FISH برای بررسی بازارایی یا حذف ژن KMT2A ناحیه 11q23
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۵
تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۵

تست FISH برای بررسی مونوزومی و حذف کروموزوم ۷

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/290/image_1920?unique=696b419

FISH for Monosomy & Deletion of Chromosome 7


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow & peripheral blood in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: سندرم میلودیسپلاستیک
ژن‌ها: