تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۱۶
تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۱۶
پنل تشخیصی مولتیپل میلوما
پنل تشخیصی مولتیپل میلوما
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۸ و ۲۱، جابجایی ژن های ETO-AML1 و ژن ترکیبی
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم های ۸ و ۲۱، جابجایی ژن های ETO-AML1 و ژن ترکیبی

تست FISH برای بررسی واژگونی کروموزوم ۱۶

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/285/image_1920?unique=3759855

FISH for inv(16) (p13;q22)


نمونه مورد نیاز آزمایش: مغز استخوان و خون هپارينه و بافت FFPE


  • ژن‌ها

این ترکیب وجود ندارد.