تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم ولوکاردیوفاسیال
تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم ولوکاردیوفاسیال
تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم دی‌جورج
تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم دی‌جورج
تست FISH براي بررسي ريزحذف‌ در سندرم ولف هیرشهورن (WHS)
تست FISH براي بررسي ريزحذف‌ در سندرم ولف هیرشهورن (WHS)

تست FISH برای بررسی ریزحذف در سندرم ولوکاردیوفاسیال

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/275/image_1920?unique=0aabbcc

FISH for Detection of Microdeletions in Velocardiofacial Syndrome


نمونه مورد نیاز آزمایش: 3 تا 5 سي سي خون هپارينه، 5 سي سي مايع آمنيون در سرنگ استريل و يا 15 ميلي گرم از پرز جفتي (CV) در محيط مخصوص نمونه گيري (قابل دريافت از آزمايشگاه).


    این ترکیب وجود ندارد.