تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 19q13
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 19q13
تست FISH برای بررسی حذف ژن p53
تست FISH برای بررسی حذف ژن p53
تست FISH برای بررسی تعداد ژن TERC ناحیه 3q26
تست FISH برای بررسی تعداد ژن TERC ناحیه 3q26

تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 19q13

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/329/image_1920?unique=7856614

FISH for Number of 19q13


نمونه مورد نیاز آزمایش: FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: Carcinoma
ژن‌ها: