تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 15q22
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 15q22
تست FISH برای بررسی حذف ژن SRD ناحیه 1p36
تست FISH برای بررسی حذف ژن SRD ناحیه 1p36
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 6q21
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 6q21

تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 15q22

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/324/image_1920?unique=4854fba

FISH for Number of 15q22


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: میلومای چندگانه
ژن‌ها: