تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 11q23
تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 11q23
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۲۰، بازآرایی ژن های MAFB و IGH
تست FISH برای بررسی جابجایی کروموزوم ۱۴ و ۲۰، بازآرایی ژن های MAFB و IGH
تست FISH برای بررسی حذف در ناحیه 13q14
تست FISH برای بررسی حذف در ناحیه 13q14

تست FISH برای بررسی تعداد ناحیه 11q23

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/320/image_1920?unique=c9ff82a

FISH for Number of 11q23


نمونه مورد نیاز آزمایش: Bone marrow in heparin and FFPE tissue


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: میلومای چندگانه
ژن‌ها: