آنمی فانکونی؛ بررسی جهش‌های ژن FANCA به روش‌های Sequencing و MLPA
آنمی فانکونی؛ بررسی جهش‌های ژن FANCA به روش‌های Sequencing و MLPA
تب مديترانه‌ای فاميلی؛ بررسی جهش‌های شايع ژن MEFV
تب مديترانه‌ای فاميلی؛ بررسی جهش‌های شايع ژن MEFV
بررسی جهش‌های ژن FLT3 در بيماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML)
بررسی جهش‌های ژن FLT3 در بيماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML)

آنمی فانکونی؛ بررسی جهش‌های ژن FANCA به روش‌های Sequencing و MLPA

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/372/image_1920?unique=679fe56

Fanconi Anemia; FANCA Sequencing & MLPA


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA برای تشخيص فرد مبتلا و تعيين ناقل بودن فرد


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: آنمی فانکونی
ژن‌ها: