هيپرپلازي مادرزادي آدرنال؛ بررسی جهش‌های شایع ژن CYP21A2
هيپرپلازي مادرزادي آدرنال؛ بررسی جهش‌های شایع ژن CYP21A2
بررسی جهش‌های شایع ژن C-KIT، تومور استرومال دستگاه گوارش
بررسی جهش‌های شایع ژن C-KIT، تومور استرومال دستگاه گوارش
بیماری فيبروز سيستيك؛ بررسی جهش‌های شايع در ژن CFTR
بیماری فيبروز سيستيك؛ بررسی جهش‌های شايع در ژن CFTR

هيپرپلازي مادرزادي آدرنال؛ بررسی جهش‌های شایع ژن CYP21A2

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/363/image_1920?unique=06aa017

Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH); CYP21A2 Common Mutations


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA برای تشخيص فرد مبتلا و تعيين ناقل بودن فرد، نمونه جفت يا آمنيون برای تشخيص قبل از تولد


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: هیپرپلازی مادرزادی آدرنال
ژن‌ها: