دیستروفی عصلانی لیمب گیردل تیپ Calpainopathy 2A، بررسی جهش های ژن CAPN3
دیستروفی عصلانی لیمب گیردل تیپ Calpainopathy 2A، بررسی جهش های ژن CAPN3
بررسی جهش‌های دو ژن BRCA1 و BRCA2 در سرطان سينه؛ به دو روش توالی‌یابی سنگر و MLPA
بررسی جهش‌های دو ژن BRCA1 و BRCA2 در سرطان سينه؛ به دو روش توالی‌یابی سنگر و MLPA
پنل بیماری‌های قلبی؛ بررسی واریانت‌های شایع
پنل بیماری‌های قلبی؛ بررسی واریانت‌های شایع

دیستروفی عصلانی لیمب گیردل تیپ Calpainopathy 2A، بررسی جهش های ژن CAPN3

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/358/image_1920?unique=f0efe6a

Limb-Girdle Muscular Dystrophy Type 2 (Calpainopathy); CAPN3 Mutations


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وریدی آغشته به EDTA از فرد مبتلا


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: دیستروفی عضلانی لیمب گیردل تیپ 2A Calpainopathy
ژن‌ها: