بررسی جهش ژن BRAF؛ سرطان‌های کلون، ریه، ملانومای بدخیم، لوسمی سلول مویی، لنفوم‌های غیرهوچکین و ...
بررسی جهش ژن BRAF؛ سرطان‌های کلون، ریه، ملانومای بدخیم، لوسمی سلول مویی، لنفوم‌های غیرهوچکین و ...
پنل لوسمی ‌میلوئیدی حاد (AML)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
پنل لوسمی ‌میلوئیدی حاد (AML)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
بررسی جهش‌های دو ژن BRCA1 و BRCA2 در سرطان سينه؛ به دو روش توالی‌یابی سنگر و MLPA
بررسی جهش‌های دو ژن BRCA1 و BRCA2 در سرطان سينه؛ به دو روش توالی‌یابی سنگر و MLPA

بررسی جهش ژن BRAF؛ سرطان‌های کلون، ریه، ملانومای بدخیم، لوسمی سلول مویی، لنفوم‌های غیرهوچکین و ...

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/356/image_1920?unique=9ebda82

BRAF mutation; Colon Cancer, Lung Cancer, Melanoma, Hairy Cell Leukemia, Non-Hodgkin's Lymphoma, …


نمونه مورد نیاز آزمایش: بلوک پارافینی در سرطان کلون، سرطان ریه و ملانومای بدخیم. ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA در لوسمی سلول مویی و لنفوم های غیر هوچکین


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

ژن‌ها: