پولیپ‌های آدنوماتوز خانوادگی؛ بررسی جهش ژن APC
پولیپ‌های آدنوماتوز خانوادگی؛ بررسی جهش ژن APC
بررسی جهش‌های ژن EGFR در انواع سرطان‌ها
بررسی جهش‌های ژن EGFR در انواع سرطان‌ها
تب مديترانه‌ای فاميلی؛ بررسی جهش‌های شايع ژن MEFV
تب مديترانه‌ای فاميلی؛ بررسی جهش‌های شايع ژن MEFV

پولیپ‌های آدنوماتوز خانوادگی؛ بررسی جهش ژن APC

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/370/image_1920?unique=7a552b8

Familial Adenomatosis Polyposis (FAP); APC Mutations


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: پولیپ های آدنوماتوز خانوادگی (FAP)
ژن‌ها: