پنل لوسمی ‌میلوئیدی حاد (AML)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
پنل لوسمی ‌میلوئیدی حاد (AML)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
پنل لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
پنل لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
بررسی جهش ژن BRAF؛ سرطان‌های کلون، ریه، ملانومای بدخیم، لوسمی سلول مویی، لنفوم‌های غیرهوچکین و ...
بررسی جهش ژن BRAF؛ سرطان‌های کلون، ریه، ملانومای بدخیم، لوسمی سلول مویی، لنفوم‌های غیرهوچکین و ...

پنل لوسمی ‌میلوئیدی حاد (AML)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/355/image_1920?unique=4b2f386

Acute Myeloid Leukemia (AML) Panel; Chromosomal Rearrangements with RT-PCR


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA و يا بيش از 2 میلی لیتر نمونه مغز استخوان همراه EDTA برای تشخيص فرد مبتلا. در صورت نياز به ارسال نمونه از شهرستان هماهنگی با آزمايشگاه برای تهيه نمونه با مواد نگهدارنده الزامي است.


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لوسمی میلوئیدی حاد (AML)