پنل لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
پنل لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
آکندروپلازی؛ بررسی جهش‌های شايع
آکندروپلازی؛ بررسی جهش‌های شايع
پنل لوسمی ‌میلوئیدی حاد (AML)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR
پنل لوسمی ‌میلوئیدی حاد (AML)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR

پنل لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)؛ تشخيص جابجايی‌های كروموزومي به روش RT-PCR

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/354/image_1920?unique=4cb844e

Acute Lymphocytic Leukemia (ALL) Panel; Chromosomal Rearrangements with RT-PCR


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA و يا بيش از ۲ میلی لیتر نمونه مغز استخوان همراه EDTA برای تشخيص فرد مبتلا. در صورت نياز به ارسال نمونه از شهرستان هماهنگی با آزمايشگاه برای تهيه نمونه با مواد نگهدارنده الزامي است.


    این ترکیب وجود ندارد.