لنفوم، بررسی جابجایی ها مضاعف شدگی و حذف ها
لنفوم، بررسی جابجایی ها مضاعف شدگی و حذف ها
Mixed Lineage براي جابجایی 11q23 ژن MLL
Mixed Lineage براي جابجایی 11q23 ژن MLL
لنفوم، Mediastinal large B cell
لنفوم، Mediastinal large B cell

لنفوم، بررسی جابجایی ها مضاعف شدگی و حذف ها

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/488/image_1920?unique=429e85e

Lymphoma Gene Rearrangements, Losses, Gains


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱) ۱ تا ۵ سی سی خون یا مغز استخوان هپارینه (در صورتی که درگیری دیده شود) برای مطالعه کروموزومی و فیش، ۲) غدد لنفاوی تازه قبل از فیکس شدن برای مطالعه کروموزومی و فیش، ۳) بلوک پاتولوژی (فقط) برای فیش


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

بیماری‌ها: لنفوم