توالی یابی ژن
توالی یابی ژن
NGS اگروم آنالیز مجدد داده
NGS اگروم آنالیز مجدد داده
NGS اگزوم اختلالات حرکتی (231G)، بیماری های عصبی-عضله ای
NGS اگزوم اختلالات حرکتی (231G)، بیماری های عصبی-عضله ای

توالی یابی ژن

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/479/image_1920?unique=32d46ab

Gene Sequencing


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA برای تشخيص فرد مبتلا و تعيين ناقل بودن فرد


    این ترکیب وجود ندارد.