آلفافیتوپروتئین،آمنیون
آلفافیتوپروتئین،آمنیون
آلفافیتوپروتئین، سرم
آلفافیتوپروتئین، سرم
ایمونوهسیتوشیمی (IHC)، عمومی
ایمونوهسیتوشیمی (IHC)، عمومی

آلفافیتوپروتئین،آمنیون

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/416/image_1920?unique=fd4f129

Am-AFP


نمونه مورد نیاز آزمایش: مایع آمنیون سانتریفیوژ شده (مایع رویی بعد از سانتریفیوژ) بدون لخته


    این ترکیب وجود ندارد.