آلفافیتوپروتئین، سرم
آلفافیتوپروتئین، سرم
بررسی ژنوتیپ در سرطان سینه
بررسی ژنوتیپ در سرطان سینه
آلفافیتوپروتئین،آمنیون
آلفافیتوپروتئین،آمنیون

آلفافیتوپروتئین، سرم

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/415/image_1920?unique=7f5703d

AFP, Serum


نمونه مورد نیاز آزمایش: سرم در هفته های ۱۴ تا ۲۲ حاملگی


    این ترکیب وجود ندارد.