آتروفی عضلانی-نخاعی، انواع ۱، ۲، ۳ و ۴، بررسی حذف های ژنی اگزون های ۷ و ۸
آتروفی عضلانی-نخاعی، انواع ۱، ۲، ۳ و ۴، بررسی حذف های ژنی اگزون های ۷ و ۸
بیماری سیکل سل
بیماری سیکل سل
تالاسمی آلفا به روش MLPA؛ بررسی حذف‌های شناخته شده خوشه ژنی آلفا-گلوبین
تالاسمی آلفا به روش MLPA؛ بررسی حذف‌های شناخته شده خوشه ژنی آلفا-گلوبین

آتروفی عضلانی-نخاعی، انواع ۱، ۲، ۳ و ۴، بررسی حذف های ژنی اگزون های ۷ و ۸

درخواست انجام آزمایش https://dr-khorrami.com/web/image/product.template/404/image_1920?unique=9cf1404

Spinal Muscular Atrophy (SMA) Type 1, 2, 3, 4; Deletions of Exon 7 & Exon 8


نمونه مورد نیاز آزمایش: ۱۰ میلی لیتر خون وريدی آغشته به EDTA برای تشخيص فرد مبتلا و تعيين ناقل بودن فرد، نمونه جفت يا آمنيون برای تشخيص قبل از تولد


  • بیماری‌ها

این ترکیب وجود ندارد.

ژن‌ها: